TEKENBETEN.BE: vier keer meer bezoekers na SEO-aanpassingen

Tekenbeten SEO
Profile picture for user Steven
Geschreven door Steven op 13 oktober 2019

TEKENBETEN.BE: vier keer meer bezoekers na SEO-aanpassingen

Op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid en reclamebureau Bonka Circus namen we de website tekenbeten.be onder handen. Na het doorvoeren van gerichte website optimalisaties, zagen we het aantal bezoekers en sessies verviervoudigen.

Centraal platform van de Tekenbeten-campagne

Het was Bonka Circus, onze creatieve buur in De Hoorn, die bij ons aanklopte. Of we de website tekenbeten.be beter konden maken? Nu scoorde de site namelijk niet goed op bepaalde zoekwoorden en ook wat gebruikservaring en structuur betreft, was er nog een grote verbeteringsmarge. Aangezien de site het centrale platform moest worden van de grotere campagne 'Wees niet gek. Doe de tekencheck' van het agentschap zorg en gezondheid, moesten alle kwaaltjes eruit.

SEO-aanpassingen

De site tekenbeten.be bestond dus al, maar voor bepaalde zoekopdrachten scoorde de website niet goed genoeg in Google. Bovendien was de site niet overzichtelijk. Dit resulteerde in weinig en korte sitebezoeken. Om hier wat aan te doen, pasten we de site aan op vlak van inhoud, techniek en design.

Inhoud

Keywordonderzoek

Om doordachte inhoudelijke aanpassingen te kunnen doorvoeren, was keyword research noodzakelijk. Zoekwoordonderzoek houdt in dat je alle zoektermen die relevant zijn voor je website in kaart brengt.

Dries, één van onze SEO-experts, legt uit hoe hij te werk is gegaan voor tekenbeten.be:

Ik heb eerst gekeken naar de woorden die wél al goed scoorden in Google. Hierin heb ik vervolgens gefilterd: enkel de belangrijke woorden heb ik overgehouden. Aan deze lijst heb ik dan verwante zoektermen toegevoegd.

Hoe zoeken we dan de juiste woorden?

Via tools als Google Autocomplete, Google Console en Google Analytics, maar ook door te kijken naar gelijkaardige websites. We gebruiken daarnaast ook gespecialiseerde tools om de juiste woorden en hun zoekvolume te onderzoeken.

Dries beklemtoont ten slotte dat keywordonderzoek een continu proces is:

Je blijft woorden, woordgroepen en vragen in kaart brengen tot alles meer verfijnd is.
Wat hier zeker aan bod moet komen is dat we de zoekintentie moeten achterhalen van de bezoeker. Iemand die zoekt naar 'tekenbeet verwijderen' wil een concreet antwoord op zijn vraag en dus de juiste werkwijze weten.

Gebruiksvriendelijke navigatiebalk

Op basis van de analyse hervormden we de navigatiebalk van tekenbeten.be. We noemden namelijk iedere tabpagina naar een cruciale overkoepelende sleutelzin:

  • Hoe kan ik mij beschermen?
  • Tekenbeet herkennen
  • Teek veilig verwijderen
  • Ziek door tekenbeet?

Voor de inhoud van de pagina's baseerden we ons op de keywords verbonden aan de betreffende pagina. Op de pagina 'Tekenbeet herkennen' behandelen we bijvoorbeeld de sleutelzinnen 'Wat is een teek?', 'Waar komen teken voor?' en 'Wanneer komen teken voor?'.

VOOR
NA

De navigatiebalk van tekenbeten.be werd SEO-proof gemaakt.

Weg met duplicate content en verouderde pdf's

Ten slotte verwijderden we ook duplicate content (inhoud die al elders op tekenbeten.be of op een andere site te lezen was) en verouderde pdf's. Duplicate content wordt afgestraft door Google aangezien het als niet-kwalitatief wordt beschouwd. Pdf-bestanden kunnen dan weer niet gelezen worden door de zoekmachine waardoor ze ook niet kunnen worden opgenomen in de zoekresultaten.

Gebruiksvriendelijkheid: de kern van SEO

Dries legt nog even uit waarom het zo belangrijk was om de inhoud en structuur van tekenbeten.be aan te passen: 'Bezoekers vinden nu veel sneller een kwalitatief antwoord op hun specifieke vragen. Dat is trouwens de missie van Google. Wil je bijgevolg een site die SEO-proof is? Dan moet die op z'n minst gebruiksvriendelijk zijn!'

Techniek

Metadescriptions & alt-teksten

We stuurden de website tekenbeten.be eveneens bij op vlak van techniek.

Zo voegden we bijvoorbeeld overal metadescriptions en alt-teksten toe.

Het toevoegen van deze SEO-factoren zorgde ervoor dat Google en potentiële bezoekers de site tekenbeten.be beter zouden begrijpen. Waarom dit belangrijk is? Hoe beter Google je site begrijpt, des te groter de kans dat je goed zal scoren op de zoektermen die voor jouw organisatie belangrijk zijn.

Daarnaast zal je ook de juiste bezoekers aantrekken, namelijk bezoekers die effectief op zoek zijn naar de welbepaalde info op jouw site. Bezoekers zullen bijgevolg tevreden zijn en de kans is dus groot dat ze nog eens terugkomen. Hoe meer je site wordt bezocht, des te kwalitatiever Google je site zal vinden. Een kwalitatieve site zal op haar beurt weer hoger scoren in de zoekmachine. Een positieve vicieuze cirkel dus :-)

Snelle en veilige site

Verder maakten we tekenbeten.be veiliger door de http-url om te zetten naar een https-url. Een veilige site is fijn voor de klant aangezien deze zich geen zorgen hoeft te maken over mogelijke inbreuken op de privacy.

Daarnaast comprimeerden we alle afbeeldingen zodoende de site sneller ging werken. Een snelle website zorgt ervoor dat minder gebruikers afhaken nog voor de site volledig ingeladen is.

Beide zaken hebben dus een invloed op het gebruiksgemak voor de klant en dus indirect ook op de SEO van de site.

Design

Hierboven legden we reeds uit waarom een gebruiksvriendelijke site zo belangrijk is. Een aangenaam ontwerp helpt hier uiteraard bij. Binnen het kader van het bestaande CMS hebben we lichte aanpassingen doorgevoerd. Dit hebben we samen met onze designers & developers aangepakt waardoor alles beter op mekaar afgestemd is.

De indeling, pagina's werden aangepast alsook duidelijkere call to actions zodat de toptaken duidelijker werden voor de bezoeker. De site werd ook mobielvriendelijker en ervoor stonden er veel teksten in afbeeldingen.

Homepagina VOOR de aanpassingen
Homepagina NA de aanpassingen

De indeling en pagina's werden aangepast alsook duidelijkere 'call to actions' zodat de toptaken duidelijker werden voor de bezoeker. Een voorbeeld hiervan is de 'tekencheck' met grafische en inhoudelijke bijsturingen. De site werd ook mobielvriendelijker en de hoofdnavigatie bestaat nu uit heldere pagina's die elk een specifiek topic behandelen.

Wat was nu het resultaat?

Vier keer meer bezoeken 🔥

Het organisch* verkeer naar tekenbeten.be verviervoudigde na onze ingrepen. Het aantal bezoeken (sessies) ging namelijk van 14.000 naar 53.000 (over een periode van 12 maanden). Het aantal bezoekers verviervoudigde eveneens, nl. van 12.000 naar 45.000.

Bovendien verminderde het bouncepercentage met 20%. Bounce betekent sprong. In websitetermen wilt dit zeggen dat een bezoeker zonder één actie te ondernemen de site weer verlaat. Een lager bouncepercentage wordt bijgevolg als positiever beschouwd.

*Organisch wil zeggen dat je er niet voor betaalt. In tegenstelling tot SEA, waarbij je tegen betaling advertenties plaatst in Google met als doel het verkeer naar je site te verhogen.

Screenshot Google Analytics

Organisch verkeer tekenbeten.be: voor & na SEO-aanpassingen

Rich snippets

Naast positieve statistieken behaalde tekenbeten.be verschillende rich snippets in Google, zoals deze voor de zoekterm 'tekenbeet behandeling':

Voorbeeld van de Rick Snippet - positie '0' in Google

Google maakt dan zelf een relevant stuk tekst op waarbij ze de info haalt van een betekenisvolle site, in dit geval van tekenbeten.be. Google moet je site al erg kwaliteitsvol vinden om er een rich snippet uit te halen.

Op nummer 1

Wanneer je in Google een zoekterm gerelateerd aan tekenbeten intypt, is de kans zeer groot dat je tekenbeten.be helemaal bovenaan ziet verschijnen in de zoekresultaten. Voor 26 zoektermen staat tekenbeten.be namelijk op 1. Dat zijn er dubbel zoveel sinds onze SEO-ingrepen.

Meer dan SEO

Uiteraard moeten we zulke resultaten steeds binnen een groter geheel plaatsen. Zo behoorde de site tekenbeten.be, zoals reeds vermeld, tot de grotere Tekenbetencampagne van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De positieve resultaten zijn bijgevolg ook hieraan toe te schrijven.

'Bovendien hadden we deze resultaten nooit kunnen neerzetten zonder de inbreng van onze eind- en tussenklant, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Bonka Circus. Door het nauw contact tussen alle partijen kon er snel op de bal worden gespeeld, hetgeen sowieso een grote invloed heeft gehad op het eindresultaat,' aldus onze projectverantwoordelijke en SEO-expert Dries. Wim, Account Manager van Bonka Circus, voegt hieraan nog toe: 'Onze profielen vulden elkaar perfect aan. Het was heel fijn werken zo.'